Använd arkiven

Skriv ut

Är du intresserad av historia eller av vår egen tid? 

Stadsarkivet har handlingar som ger en inblick i livet i Stockholm från 1500-talet och framåt. Här finns ritningar och kartor, domstolsprotokoll och polisrapporter. Du kan läsa i rullor från sjömanshus, sjukjournaler, klasslistor och skolbetyg.Här finns också samtida myndigheters arkiv och inte minst Stockholms bygglovshandlingar som är utsedda till världsminne av UNESCO. Söker du personer kan man börja med att söka i folkbokföring och mantalsskrivning, men det finns mycket mer att hitta.

Stockholms stadsarkiv är också landsarkiv för Stockholms län. Vi förvarar statliga arkiv t.ex. kyrkoarkiven och arkiven efter domstolarnas, polisens och tullens verksamhet i länet.

I vårt bestånd finns också ett stort antal privata eller enskilda arkiv från exempelvis frikyrkor, idrottsföreningar, nykterhetsorganisationer och enskilda personer.

Du bestämmer och du beställer. Vi tar fram det du har beställt. Alla handlingar lämnas dock inte ut, vi sekretessprövar i förekommande fall innan vi lämnar ut handlingar.

Bygglov 1805
Bygglovsansökan år 1805, nybyggnad av stall och vagnshus