Beställ

Skriv ut

Här finns formulär eller länkar till förmular för att beställa kopior av handlingar eller utdrag ur arkiv.

De flesta formulären finns på Riksarkivets webbplats, eftersom de är gemensamma för alla landsarkiv. Om uppgifterna gäller handlingar som förvaras i Stockholms stadsarkiv besvarar vi dem, annars skickas beställningen vidare till rätt landsarkiv.

När du vill forska själv beställer du fram handlingarna i vår läsesal. Det kostar inget. Handlingarna tas fram inom 30 minuter. Du kan fotografera handlingarna med egen kamera eller kopiera med vår utrustning.

Avgifter vid beställning, när vi handlägger

 • Kopia, papper eller digital: 4 kr per kopia
 • Utdrag: 125 kr
 • På övriga förfrågningar räknar vi arbetstid: 150 kr per påbörjade 15 minuter. Vi hjälper dig högst en timme per ärende.
 • Större bearbetningar och sammanställningar ur t. ex. e-arkiv Stockholm: 1000 kr per timme (inklusive moms).

Övrigt att notera

 • Ingen avgift för sekretessprövning 
 • Släktutredningar inför bouppteckning kan ta längre tid, de slutförs alltid men du betalar för den tid det tar
 • Vi kan komma att neka uppdrag som bedöms vara för omfattande

Självbetjäning i läsesal

 • Kopiering och utskrifter: 2 kr per kopia
 • USB-minne: 60 kr
 • Digitala kopior som du sparar på ditt USB-minne utan avgift.

Handläggningstider

Vi svarar på dina frågor så fort vi kan.

 • Betyg och kyrkoboksutdrag inom 3 veckor
 • Kopia av bouppteckning inom 3 veckor
 • Släktutredning inför bouppteckning inom 3 veckor
 • Lagfarter, servitut och fastighetstaxering inom 3 veckor
 • Personforskning m.m. inom 5 veckor

För frågor som handlar om Socialtjänstärenden blir du kontaktad av din handläggare inom fem veckor.

Du kan beställa

Du kan ställa frågor, beställa kopior, utdrag m.m. För de vanligaste frågorna har vi formulär. Välj i vänstermenyn.

Du kan också skriva e-post eller brev till oss.

Vi har en begränsad telefonservice vardagar 10 - 12:
telefon +46 8 50828303

Kom i håg att tala om att du är beredd att betala avgiften för forskning, utdrag eller kopior när du skriver till oss.