e-arkiv Stockholm

Skriv ut

e-arkiv Stockholm är en gemensam informations- och arkivlösning för hela staden.

e-arkiv Stockholm

  • ökar tillgängligheten till stadens information
  • minskar kostnaderna för lagring och hantering av information
  • säkerställer digital lagring på lång sikt i enlighet med gällande lagkrav

Informationen frigörs när den lagras i ett stadsgemensamt  e-arkiv. Medborgare, näringsliv och stadens verksamheter får förbättrade möjligheter till att söka och återanvända stadens information. Kostnaderna för informatonshanteringen sänks i e-arkivets effektiva hanterings- och gallringsrutiner. I e-arkiv Stockholm hanteras digital information långsiktigt och säkert. 

E-arkiv Stockholm är en del av e-förvaltningen.