Kurser och utbildningar

Skriv ut

Stadsarkivet ordnar kurser och informationsträffar inom arkivområdet. 15 januari är det informationsträff för stadsdelsarkivarier m.fl. i samband med den årliga gallringen och leveransen av socialtjänstakter.