Arbetar för god arkivhantering

Skriv ut

Informationshantering för stadens verksamheter. Om du arbetar med dokumenthantering och arkiv i Stockholms stad så finns det aktuella regelverk och råd på denna del av webbplatsen.

Vi ger råd och stöd till kommunala förvaltningar, bolag och stiftelser i Stockholms stad. Det är vårt uppdrag som tillsynsmyndighet.

Vi samverkar med stadens förvaltningar, bolag och stiftelser så att de arkiv som överlämnas till oss är säkrade för framtida läsbarhet.

Arkivhantering för statliga myndigheter. Stockholms stadsarkiv har under många år även varit tillsynsmyndighet för regionala statliga myndigheter inom Stockholms län, på uppdrag av Riksarkivet. Detta uppdrag upphörde emellertid den 1 januari 2014. Använd länken till höger för att komma till Riksarkivets webbplats.

Stadsarkivets uppdrag som landsarkiv för Stockholms län är i övrigt oförändrat.

Vi som hjälper dig. Avdelningen Informationsförsörjning och utveckling arbetar med att hjälpa stadens verksamheter med sin informationshantering. Vänd dig i första hand till någon av de tre sektorsansvariga på enheten. Du hittar kontaktuppgifter via länken till höger. Sedan några år erbjuder Stadsarkivet även kompetens och assistans i arkivfrågor genom uppdragsverksamheten, se länken till höger.