Stadsarkivet

Skriv ut

Stockholms stadsarkiv är en av Sveriges största arkivinstitutioner. Uppdraget som kommunal arkivmyndighet för Stockholms stad och som statligt landsarkiv för Stockholms län gör Stadsarkivet till en central informationsresurs för invånare i Stockholm och hela landet.   

I linje med Stockholms stads vision om ett Stockholm i världsklass är Stadsarkivet inriktat på att göra den stora informationsmängd vi förvaltar tillgänglig för alla medborgare. Det handlar om arkivhandlingar från stadens och länets myndigheter, föreningar och privatpersoner från 1400-talet fram till idag. Genom ansvaret för e-arkiv Stockholm, där Stockholms stads gemensamma digitala information ska lagras, långtidssäkras och göras tillgänglig, arbetar vi för att utveckla och förstärka vår roll som informationsresurs.

För att ytterligare utveckla vår roll som en professionell och progressiv arkivinstitution arbetar vi hela tiden målmedvetet med att inom alla verksamhetsområden vidareutveckla medarbetarnas stora kompetens, i syfte att möta de utmaningar Stadsarkivet hela tiden ställs inför i en föränderlig omvärld.

Detalj av Stadarkivets fasad