Telefon och e-post

Skriv ut

Stadsarkivets växel
+46 8 508 28 300

fax på Kungsklippan
 +46 8 508 28 301

fax i Frihamnen
 +46 8 508 49 608

telefonservice (vardagar 10-12)
 +46 8 508 28 303

registrator
+46 8 508 28 306

personliga telefonnummer
+46 8 508 + anknytningsnummer

e-post
stadsarkivet@stockholm.se

personliga e-postadresser
fornamn.efternamn@stockholm.se
eller
fornamn.initial.efternamn@stockholm.se


Välkomna till Stadsarkivet, Kungsklippan 6