Stadsarkivarien

Skriv ut

Stadsarkivarien är förvaltningschef

Stadsarkivarie Lennart Ploom


stadsarkivet@stockholm.se  
+46 8 508 28 345


Välkomna till Stadsarkivet, Kungsklippan 6