Överlämna arkiv

Skriv ut

Stadsarkivet tar emot och arkiverar handlingar från många olika verskamheter t.ex. från kommunala förvaltningar, bolag och stiftelser, från Svenska kyrkan, eller från föreningar, privatpersoner eller andra enskilda verksamheter. I menyn till vänster hittar du våra kontaktpersoner.

Har du frågor om överlämnandet av arkiv kontakta enheten Ta emot och bevara. 

 Robert Blomqvist
 +46 8 508 28 261

stadsarkivet@stockholm.se 


Välkomna till Stadsarkivet, Kungsklippan 6