Arkivhandlingar

Skriv ut

Beställ handlingarna i Läsesalen under framtagningstid. Att begära fram handlingar är alltid avgiftsfritt. Framtagningstiden är oftast kortare än 30 minuter.

Handlingar måste beställas fram i förväg om du besöker du Stadsarkivet en lördag eller om du vill ha hanlingar från depån i Frihamnen. Från depån i Frihamnen ska beställningen göras senast tisdag för att finnas i läsesalen torsdag samma vecka. Beställ gärna via e-post. Använd länken till höger.

Du ska i beställningen lämna uppgifter om:

  • Arkivets namn
  • Volymen/volymernas seriesignum och nummer. Du kan berställa fram 5 volymer åt gången eller 10 volymer om de hämtas från Frihamnsdepån.
  • Dagen som du vill besöka oss

samt

  • Hur vi kan få kontakt med dig om beställningen behöver kompletteras

Hitta uppgifterna i arkivförteckningar. Du hittar uppgifter om arkiv, seriesignum och nummer genom att läsa de arkivförteckningar som finns till våra arkiv. En del av dessa finns i digital form i Nationell Arkivdatabas (NAD) - Använd länken till höger. De flesta förteckningarna finns endast som pappersexemplar i vår läsesal.

Beställ till läsesalen 

e-post till Läsesalen

Sök arkiv

I beståndsregistret kan du söka efter alla arkiv som förvaras i Stadsarkivet

I Nationella ArkivDatabasen kan du söka information om arkiv i Sverige

ASL har information om alla arkiv med anknytning till Stockholms län, även enskilda och föreningsarkiv