Arkivhandlingar

Skriv ut

Beställ handlingarna i Läsesalen under framtagningstid. Att begära fram handlingar är alltid avgiftsfritt. Framtagningstiden är oftast kortare än 30 minuter.

Handlingar måste beställas fram i förväg om du besöker du Stadsarkivet en lördag eller om du vill ha hanlingar från depån i Frihamnen. Från depån i Frihamnen ska beställningen göras senast tisdag för att finnas i läsesalen torsdag samma vecka. Beställ gärna via e-post. Använd länken till höger.

Du ska i beställningen lämna uppgifter om:

  • Arkivets namn
  • Volymen/volymernas seriesignum och nummer. Du kan berställa fram 5 volymer åt gången eller 10 volymer om de hämtas från Frihamnsdepån.
  • Dagen som du vill besöka oss

samt

  • Hur vi kan få kontakt med dig om beställningen behöver kompletteras

Hitta uppgifterna i arkivförteckningar. Du hittar uppgifter om arkiv, seriesignum och nummer genom att läsa de arkivförteckningar som finns till våra arkiv. En del av dessa finns i digital form i Nationell Arkivdatabas (NAD) - Använd länken till höger. De flesta förteckningarna finns endast som pappersexemplar i vår läsesal.

Beställ till läsesalen 

e-post till Läsesalen

Sök arkiv

I beståndsregistret kan du söka efter alla arkiv som förvaras i Stadsarkivet

I Nationella ArkivDatabasen kan du söka information om arkiv i Sverige

ASL har information om alla arkiv med anknytning till Stockholms län, även enskilda och föreningsarkiv

Du kan beställa

Du kan ställa frågor, beställa kopior, utdrag m.m. För de vanligaste frågorna har vi formulär. Välj i vänstermenyn.

Du kan också skriva e-post eller brev till oss.

Vi har en begränsad telefonservice vardagar 10 - 12:
telefon +46 8 50828303

Kom i håg att tala om att du är beredd att betala avgiften för forskning, utdrag eller kopior när du skriver till oss.