Beställ fram till läsesalen

Skriv ut

Beställ fram rätt volymer när du har läst i arkivförteckningenHandlingar och böcker beställs fram och lämnas ut i läsesalen under våra ordinarie framtagningstider. Använd beståndsregister och arkivförteckningar för att hitta fram till de volymer du vill beställa fram. Du kan beställa fram 5 volýmer åt gången.

Om du inte kan besöka oss under dessa tider går det bra att beställa via e-post.

Läs i vänstermenyn om du vill veta hur du beställer fram arkivhandlingar eller böcker.

Vill du göra en beställning från depån i Frihamnen måste du beställa fram handlingarna i förväg. Vi hämtar arkivalier där en gång i veckan. Beställ senast tisdag, för utlämning i läsesalen; torsdag samma vecka.

 

 

Beställ till läsesalen

Nu kan du beställa framtagning av böcker och handlingar även på lördagar.
Framtagningstiderna är normalt till en timme innan stängning, d.v.s.

måndag-onsdag 10-17
torsdag 10-19
fredag 10-14
vid lördagsöppet är det framtagning mellan klockan 10 och 14

Arkiv som förvaras i Frihamnen lämnas ut i läsesalen på Kungsklippan 6.

 

 

Beställ till läsesalen 

e-post till LäsesalenBeställ senast arkivalier från magasinen i Frihamnen: i läsesalen tisdag klockan 16 eller via e-post tisdag klockan 9 för att handlingarna skall finnas tillgängliga torsdag samma vecka.

Normalt kan du endast beställa 10 volymer åt gången.