Släktutredning

Skriv ut

En släktutredning görs när den avlidnes släktförhållanden skall klargöras t.ex. inför boutredningar eller arvsärenden.

Du beställer utredningar via formulär på Riksarkivets webbplats. Om handlingarna förvaras i Stockholms stadsarkiv skickas beställningen till oss, annars till rätt landsarkiv. Använd länken till höger.

För uppgifter från och med den 1 juli 1991 skall du fråga Skatteverket, använd länken till höger.