Skolbetyg

Skriv ut

Arkiv efter Stockholms stads nedlagda skolor i  finns på Stadsarkivet, likaså betyg från privata skolor i Stockholms stad.

Du kan alltså beställa betyg eller betygsutdrag från vissa skolor i Stockholms stad.  Använd skolregistret i länken till höger för att se om skolans arkiv finns på Stadsarkivet eller det finns kvar på skolan.

För att beställa ett betygsutdrag eller kopia på ett betyg måste du veta:

  • Skolans namn
  • Personens namn, när betyget sattes
  • Födelsedatum
  • År och termin när betyget skrevs
  • Linje/program om det gäller gymnasiebetyg

Är du osäker på från vilken skola betygen kommer, vänd dig till Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, eller till kommunen där skolan finns eller har funnits. Till hjälp att hitta var betygshandligarna kan finnas är Skolregistret . Använd länken till höger om du på egen hand vill söka var handlingarna kan finnas.

Vuxengymnasium efter 1993 – söker du betyg från vuxengymnasium efter 1993 ska du vända dig till Vuxenutbildning Stockholm. Använd länken till höger.

Utdrag eller kopia? När du beställer ett skolbetyg skickar vi i första hand en kopia. Eftersom originalbetyg inte alltid finns bevarade måste vi i vissa fall göra utdrag från betygskatalog. Utdrag har samma giltighet som kopia men avgiften är 125 kr.

Till Skolregister

Skolbetyg som inte har lämnats till Stadsarkivet

Du kan beställa

Du kan ställa frågor, beställa kopior, utdrag m.m. För de vanligaste frågorna har vi formulär. Välj i vänstermenyn.

Du kan också skriva e-post eller brev till oss.

Vi har en begränsad telefonservice vardagar 10 - 12:
telefon +46 8 50828303

Kom i håg att tala om att du är beredd att betala avgiften för forskning, utdrag eller kopior när du skriver till oss.