Skolbetyg

Skriv ut

Beställ kopia på skolbetyg 

Till formulär för att beställa skolbetyg eller utdrag ur betygskatalog

Skolbetyg finns i skolornas arkiv. Du kan här beställa kopior på betyg eller betygsutdrag från vissa skolor i Stockholms stad. För att beställa ett betygsutdrag eller kopia på ett betyg måste du veta:

  • Personens namn när betyget skrevs och födelsedatum
  • Skolans namn, år och termin när betyget skrevs samt linje eller program om det gäller gymnasiebetyg

På Stadsarkivet finns betyg och arkiv från många kommunala skolor i Stockholm. Här finns också arkiv och betyg efter många upphörda privata skolor och efter vissa upphörda statliga skolor. Vi har även vissa friskolors arkiv och betyg.

Sök arkiven efter din skola i Skolregistret

I en del fall är det tyvärr okänt var arkiven och betygen finns för upphörda skolor.

Hitta ditt skolbetyg via e-tjänsten
Via e-tjänsten kan du också söka efter betygskopior från en del friskolor i Stockholm, från och med år 2012.


Sök på personnummer i e-arkiv Stockholm


Är du osäker på från vilken skola betygen kommer?
Om det är en annan kommun än Stockholm, vänd dig till rätt kommun. I Stockholm kan du kontakta Utbildningsförvaltningen för att få svar på frågor om aktuella kommunala skolor.

Använd Skoregistret i länken till höger om du på egen hand vill söka var handlingarna kan finnas.

Vuxenutbildning från och med 1994 – söker du betyg från vuxenutbildning från och med 1994 ska du vända dig till Komvuxcentrum Stockholm. Använd länken till höger.

Utdrag eller kopia? När du beställer ett skolbetyg skickar vi i första hand en kopia. Eftersom originalbetyg inte alltid finns bevarade måste vi i vissa fall göra utdrag från betygskatalog. Utdrag har samma giltighet som kopia men avgiften är 125 kr.

Skolbetyg som inte har lämnats till Stadsarkivet