Lagfart och servitut

Skriv ut

Beställ inskrivningshandlingar före 1 juni 2008

Riksarkivets formulär för beställning av inskrivningshandlingar

För att beställa behöver du veta fastighetens

  • län
  • kommun
  • församling och
  • fastighetsbeteckning.

Har du en fråga som rör aktuella utdrag ur fastighetsdataregistret eller inskrivningar efter 1 juni 2008, kontakta Fastighetsinskrivningen vid Lantmäteriet för din beställning.

 Till Lantmäteriet