Service hours

Skriv ut

Servicehours, reading room

  Reading-
room
Maps and drawings
Monday 9.00-16.00

Closed

Tuesday

9.00-16.00

Closed

Wednesday 9.00-16.00

Closed

Thursday 9.00-20.00

9.00-15.00

Friday 9.00-16.00

Closed

Saturday

10.00-15.00 (14 November and 5 December )

Closed

Sunday

Closed

Closed

 Records delivered to the reading room at Kungsklippan 6
Monday–Friday 9.0015.00.
Thursday 9.00-18-00.
Saturday no delivering to the reading room.

 


Välkomna till Stadsarkivet, Kungsklippan 6

Beställ till läsesalen

Nu kan du beställa framtagning av böcker och handlingar även på lördagar.
Framtagningstiderna är normalt till en timme innan stängning, d.v.s.

måndag-onsdag 10-17
torsdag 10-19
fredag 10-14
vid lördagsöppet är det framtagning mellan klockan 10 och 14

Arkiv som förvaras i Frihamnen lämnas ut i läsesalen på Kungsklippan 6.

 

 

Beställ till läsesalen 

e-post till LäsesalenBeställ senast arkivalier från magasinen i Frihamnen: i läsesalen tisdag klockan 16 eller via e-post tisdag klockan 9 för att handlingarna skall finnas tillgängliga torsdag samma vecka.

Normalt kan du endast beställa 10 volymer åt gången.