Det händer på Stadsarkivet

Skriv ut

På Stadsarkivet har vi utställningar, föreläsningar och visningar av arkiv och magasin för att dela med oss av våra kunskaper om arkiv. Vi ger också ut böcker och skivor ger information på webbplatser om olika arkiv.

Vår personal kan svar på dina frågor om hur du kan hitta i arkiven.

Om du har frågor kan kontakta oss.

Fasadritingar

Tycker du om Stockholms byggnadsritningar?