Det händer på Stadsarkivet

Skriv ut

På Stadsarkivet har vi utställningar, föreläsningar och visningar av arkiv och magasin för att dela med oss av den fantastiska arkivskatten. Vi ger också ut böcker och skivor och informerar på webbplatser om olika arkiv.

Vår personal kan svar på dina frågor om hur du kan hitta i arkiven.

Om du har frågor kan du kontakta oss.

Fasadritingar

Tycker du om Stockholms byggnadsritningar?