Gör det lättare att söka i arkiv

Skriv ut

Vi ordnar och förtecknar arkiv. Vi registrerar sökvägar och skannar handlingar. På så sätt förbättrar vi möjligheterna att söka i arkiven.

Du hittar flera sökvägar till arkiven här på webbplatsen. Börja med  beståndsregistret. Registret visar vilka arkiv som finns hos oss.