Tillhandahåller arkiv

Skriv ut

Du beställer fram handlingar i Stadsarkivets läsesal. Har du inte möjlighet att besöka oss kan du beställa kopior av, eller utdrag ur handlingar. Vi skickar dem med post eller e-post. På webbplatsen kan du kanske hitta arkiv, uppgifter ur eller bilder av de handlingar du vill ha.

Alla ska kunna ta del av handlingar som förvaras i arkiven. Men vissa handlingar kan kräva en sekretessprövning innan de lämnas ut med hänvisning till Offentlighets- och sekretesslagen.

Du kan fotografera själv med egen kamera eller ta papperskopior med vår kopieringskamera. Du kan även vid behov beställa digitala kopior.

Har du frågor kring arkiven är du välkommen att kontakta oss.

I läsesalen

I läsesalens frågedisk beställer du fram handlingar och litteratur.