Styra och planera

Skriv ut


Stockholms stadsarkiv är landsarkiv för Stockholms län
. Landsarkivuppdraget finansieras av staten och genomförs under ledning av Statens arkiv.

Kulturnämnden är stadens arkivmyndighet. Kulturnämnden skall främja en god arkivvård och verka för att stadens arkiv görs tillgängliga för allmänhet och forskare. Enligt reglemente för kulturnämnden skall nämnden ha ett särskilt utskott - arkivutskottet - som handhar arkivfrågor. Arkivutskottet väljs av kulturnämnden.

Protokoll och styrande dokument hämtas via länkarna till höger.

Kulturnämnden 2013, ledamöter och ersättare

Ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (FP)
Ann Mari Engel (V)
Ariane Bucquet Pousette (M)
Birgitta Holm (M)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S)
Salar Rashid (S)
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)

Ersättare:
Manne Bergström (M)
Johan Nilsson (M)
Ann Burgess (M)
Arin Karapet (M)
Joar Forssell (FP)
Cecilia Önfelt (C)
Tony Nilsson (S)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Eleonore Eriksson (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)

 

Arkivutskottets 2013, ledamöter och ersättare

Ledamöter:
Rasmus Jonlund (FP)
Monika Lindh (S)
Mårten Andersson (V)
Ariane Bucquet Pousette (M)
Maria Braun (M)


Ersättare:
Mats Berglund (MP)
Joar Forsell (FP
Cecilia Önfelt (C)