Styra och planera

Skriv ut


Stockholms stadsarkiv är landsarkiv för Stockholms län
. Landsarkivuppdraget finansieras av staten och genomförs under ledning av Statens arkiv.

Kulturnämnden är stadens arkivmyndighet. Kulturnämnden skall främja en god arkivvård och verka för att stadens arkiv görs tillgängliga för allmänhet och forskare. Enligt reglemente för kulturnämnden skall nämnden ha ett särskilt utskott - arkivutskottet - som handhar arkivfrågor. Arkivutskottet väljs av kulturnämnden.

Protokoll och styrande dokument hämtas via länkarna till höger.

Kulturnämnden 2014, ledamöter och ersättare

Länk till Kulturnämnden i Stockholms stads förtroendemannaregister

Ledamöter:
Roger Mogert (S)
Madeleine Sjöstedt (FP)
Salar Rashid (S)
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Ann Mari Engel (V)
Arba Kokalari (M)
Ida Karlbom (M)
Maria Braun (M)
Rasmus Jonlund (FP)

 

Ersättare:
Tony Nilsson (S)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Eleonore Eriksson (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)
Johan Nilsson (M)
Ann Burgess (M)
Arin Karapet (M)
Lars Jilmstad (M)
Joar Forssell (FP)


 

Arkivutskottets 2014, ledamöter och ersättare

Länk till Stockholms stads förtroendemannaregister