Stadsarkivets bibliotek

Skriv ut

Stadsarkivets bibliotek är ett forskningsbibliotek som är specialiserat på ämnena stockholmiana, svensk historia, genealogi och arkivvetenskap. I beståndet finns ca 130 000 titlar att söka bland.

Av vårt biblioteksbestånd är endast den del av beståndet som placerats i läsesalen synliga för dig som besökare. Resten är uppställt i magasin, och måste beställas fram till läsesalen.

Observera: Du kan inte låna hem böcker och andra medier från Stadsarkivet. Du läser dem i vår läsesal. Det finns dock, med vissa restriktioner, möjlighet att låna via annat bibliotek, s.k. fjärrlån

Länk till bibliotekskatalogen finns i menyn till höger.