Förvarar arkiv

Skriv ut

Du har rätt att ta del av arkiven!

Vi har 7 mil handlingar och omkring 2,5 miljoner kartor och ritningar i våra magasin. På våra servrar förvarar vi ett antal miljoner filer med texter och bilder.

De äldsta handlingarna är från 1300-talet och de senast överlämnade kan ha tillkommit för några veckor sedan.

Vi bevarar arkiven för all framtid. Handlingarna ska kunna läsas och förstås av nutida och framtida användare.