Öppettider

Skriv ut

Måndag till onsdag har vi öppet klockan 10 till 18,
torsdag klockan 10 till 20 och
fredag klockan 10 till 15.

Läsesalen för kartor- och ritningar har öppet onsdagar klockan 10 till 17.

Framtagning av arkivalier alla dagar till en timme före stängning.

5 januari är Stadsarkivet stängt. Är ditt ärende brådskande kan registrator nås per telefon 08-508 28 306 kl. 10-12

I samband med julhelgen har vi ändrade öppettider:

Dag Öppettider
måndag 22 december

10-16

tisdag 23 december

10-16

24-28 december

stängt

måndag 29 december

10-16

tisdag 30 december

10-16

31 december- 1 januari

stängt

fredag 2 januari

 10-15

3-6 januari

stängt 

onsdag 7 januari

10-16

torsdag 8 januari

10-18

fredag 9 januari

10-15

 

 

Telefonservice öppet
måndag till fredag klockan 10 till 12
Telefonnummer 08 508 28 303


Framtagning av arkivalier och böcker
Du kan beställa fram handlingar och böcker alla dagar vi har öppet. I regel får du fram  handlingarna på kortare tid än 30 minuter.

Arkivalier som förvaras i Frihamnen lämnas ut i läsesalen på Kungsklippan. Under våra normala öppettider gäller att  beställningar från magasinet i Frihamnen måste lämnas in senast tisdag för att läsas på Kungsklippan på torsdag.


Välkomna till Stadsarkivet, Kungsklippan 6

Beställ till läsesalen

Nu kan du beställa framtagning av böcker och handlingar även på lördagar.
Framtagningstiderna är normalt till en timme innan stängning, d.v.s.

måndag-onsdag 10-17
torsdag 10-19
fredag 10-14
vid lördagsöppet är det framtagning mellan klockan 10 och 14

Arkiv som förvaras i Frihamnen lämnas ut i läsesalen på Kungsklippan 6.

 

 

Beställ till läsesalen 

e-post till LäsesalenBeställ senast arkivalier från magasinen i Frihamnen: i läsesalen tisdag klockan 16 eller via e-post tisdag klockan 9 för att handlingarna skall finnas tillgängliga torsdag samma vecka.

Normalt kan du endast beställa 10 volymer åt gången.