Beställ fram till läsesalen

Skriv ut

Beställ fram rätt volymer när du har läst i arkivförteckningenHandlingar och böcker beställs fram och lämnas ut i läsesalen under våra ordinarie framtagningstider. Använd beståndsregister och arkivförteckningar för att hitta fram till de volymer du vill beställa fram. Du kan beställa fram 5 volýmer åt gången.

Om du inte kan besöka oss under dessa tider går det bra att beställa via e-post.

Läs i vänstermenyn om du vill veta hur du beställer fram arkivhandlingar eller böcker.

Vill du göra en beställning från depån i Frihamnen måste du beställa fram handlingarna i förväg. Vi hämtar arkivalier där en gång i veckan. Beställ senast tisdag, för utlämning i läsesalen; torsdag samma vecka.

 

 

Beställ till läsesalen

Nu kan du beställa framtagning av böcker och handlingar även på lördagar.
Framtagningstiderna är normalt till en timme innan stängning, d.v.s.

måndag-onsdag 10-17
torsdag 10-19
fredag 10-14
vid lördagsöppet är det framtagning mellan klockan 10 och 14

Arkiv som förvaras i Frihamnen lämnas ut i läsesalen på Kungsklippan 6.

 

 

Beställ till läsesalen 

e-post till LäsesalenBeställ senast arkivalier från magasinen i Frihamnen: i läsesalen tisdag klockan 16 eller via e-post tisdag klockan 9 för att handlingarna skall finnas tillgängliga torsdag samma vecka.

Normalt kan du endast beställa 10 volymer åt gången.

Du kan beställa

Du kan ställa frågor, beställa kopior, utdrag m.m. För de vanligaste frågorna har vi formulär. Välj i vänstermenyn.

Du kan också skriva e-post eller brev till oss.

Vi har en begränsad telefonservice vardagar 10 - 12:
telefon +46 8 50828303

Kom i håg att tala om att du är beredd att betala avgiften för forskning, utdrag eller kopior när du skriver till oss.