Ersättningsnämnden

Skriv ut

Ersättning kan ges till den som utsattes för allvarliga övergrepp i samhällsvården som barn. Ansökan görs hos Ersättningsnämnden.

Ersättningsnämnden prövar ersättning till personer som mellan åren 1920 och 1980 utsatts för allvarliga övergrepp eller försummelser i samband med att de som barn varit omhändertagna i samhällsvård. Möjligheten att ansöka om ersättning finns till och med 31 december 2014.

Den som ansöker om ersättning behöver inte själv söka efter arkivhandlingar som kan styrka vanvården. Ersättningsnämnden beställer de handlingar som behövs.

Information om hur man ansöker finns på Ersättningsnämndens hemsida. Se länk överst till höger.

Bild med ett barn
Bild ur proschyren Har du varit på barnhem och söker din historia?

OBS! Sedan broschyren trycktes har sekretesslagen skrivits om. Hänvisningar till sekretesslagen i broschyren är inte längre aktuella, men innebörden har inte ändrats.

Tillstånd

Blankett för att ge andra tillstånd att läsa om mig i socialtjänstakter mm

Register över barnhemsarkiv