Lagfart och servitut

Skriv ut

Inskrivningshandlingar från år 1933 till 31 maj 2008 finns hos Landsarkivet i Härnösand, Inskrivningsmyndighetens arkiv. Du beställer via formulär på Riksarkivets webbplats. Använd länken till höger.

För att beställa en inskrivningshandling måste du veta:

  • Församling
  • Fastighetsbeteckning
  • Inskrivningsdatum 
  • Aktnummer

Har du inte uppgifterna? Då kan du ofta få dem ur fastighetsregistret hos Lantmäteriet. Använd länken till höger.

Stadsarkivet förvarar också inskrivningshandlingar. Dessa består av lagfarter, servitut och inteckningar från rättsväsendets arkiv i Stockholms län t.o.m. 1932. 

Du kan beställa

Du kan ställa frågor, beställa kopior, utdrag m.m. För de vanligaste frågorna har vi formulär. Välj i vänstermenyn.

Du kan också skriva e-post eller brev till oss.

Vi har en begränsad telefonservice vardagar 10 - 12:
telefon +46 8 50828303

Kom i håg att tala om att du är beredd att betala avgiften för forskning, utdrag eller kopior när du skriver till oss.