Beställ kartor

Skriv ut

Stockholmskartor från 1733, 1885 och 1930.

Kartorna finns köpa som reproduktion på Stockholms stadsarkiv: 100 kr / st eller 250 kr för alla tre.

1930
Karta över de centrala delarna av Stockholms stad 1930, utgiven av Generalstabens litografiska anstalt, reviderad av Stadsingenjörskontoret genom A.E. Påhlman och Nils Hanzon. Med inlagd förstoring av Gamla stan. Kartan visar även planerade kvarter, exempelvis på Kungsholmen och södra Södermalm. Många planer kom inte att genomföras, exempelvis i Hornsberg, där stadsdelen Lindhagen nu byggs. Kartans mått: 70 x 69 cm inkl kant.

1885
Kartan från 1885 av A. R. Lundgren  visar äldre bebyggelse och gatu-sträckningar före namnrevisionen 1885. Den innehåller också planer king nya raka kvarter, torg och avenyer enligt den kontinentalt inspirerade planen som kom att ge upphov till Karlaplan, Ringvägen och Narvavägen. Hus i sten och trä visas i olika färger, gamla och nya kvarter med olika stilsort. Kartans mått: 70 x 62 cm inkl kant. Denna karta finns även med måtten 109 x 97 cm, pris 100 kr.

1733
Stadsingenjör Petrus Tillaeus karta över Stockholm innanför tullarna, färdigställd 1731 och utgiven i koppargravyr 1733. För kvarter och byggnader finns detaljerade listor runt kartan. Kartans mått: 70 x 57 cm inkl bård

 


1930 års karta


Lundgrens karta från 1885


Tilleus karta från 1733