Beställ

Skriv ut

Du kan beställa kopior eller utdrag ur arkiv.  Vi svarar på dina frågor, kopierar eller gör utdrag. För de vanligaste frågorna finns här länkar till formulär. Du kan forska själv. Då beställer du fram handlingarna i vår läsesal. Det kostar inget.

Din beställning tas fram inom 30 minuter. Du kan fotografera handlingarna med egen kamera eller kopiera med vår utrustning.

Vi forskar i arkiv som förvaras på Stadsarkivet.
Vi gör nu ett försök med att erbjuda längre forskning än en timme. Om du tror att din fråga är omfattande kan du redan i beställningsformuläret ange att du är beredd att betala för mer än en timmes forskning.

 

Avgifter vid beställning, när vi handlägger

 • Kopia, papper eller digital: 4 kr per kopia
 • Utdrag: 125 kr
 • På övriga förfrågningar räknar vi arbetstid: 150 kr per påbörjade 15 minuter. Om din fråga beräknas ta mer än en timme att besvara,  tar vi alltid kontakt med dig.  Släktutredning inför bouppteckning slutförs alltid.
 • Större bearbetningar och sammanställningar ur t. ex. e-arkiv Stockholm: 1000 kr per timme (inklusive moms).

 

Övrigt att notera

 • Ingen avgift för sekretessprövning 
 • Vi kan komma att neka uppdrag som bedöms vara för omfattande

Självbetjäning i läsesal

 • Kopiering och utskrifter: 2 kr per kopia
 • USB-minne: 60 kr
 • Digitala kopior som du sparar på ditt USB-minne: utan avgift.

Handläggningstider

Vi svarar på dina frågor så fort vi kan.

 • Betyg och kyrkoboksutdrag inom 3 veckor
 • Kopia av bouppteckning inom 3 veckor
 • Släktutredning inför bouppteckning inom 3 veckor
 • Lagfarter, servitut och fastighetstaxering inom 3 veckor
 • Personforskning m.m. inom 5 veckor

För frågor som handlar om Socialtjänstärenden blir du kontaktad av din handläggare inom fem veckor.