Våra arkiv

Skriv ut

Det finns tre viktiga sökvägar till forskning i arkiven i Stockholm:

Beståndsregistret ger en kortfattad beskrivning av vilka arkiv vi har i Stadsarkivet. Av uppgifterna i registret framgår också var arkivet förvaras. Arkiv som förvaras i Kungsklippan tas fram inom 30 minuter från det att du har beställt fram handlingarna. Handlingar som förvaras i Frihamnen lämnas också ut i läsesalen på Kungsklippan 6, men kan ta upp till 5 arbetsdagar att få fram.

I Nationella Arkivdatabasen, finns arkivförteckningar från Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven med Stockholms stadsarkiv. Använd länken till höger för att söka i NAD.

I Arkivregister Stockholms län kan du söka information om arkiv med anknytning till Stockholms län. Använd länken till höger.

Sök arkiv

I beståndsregistret kan du söka efter alla arkiv som förvaras i Stadsarkivet

I Nationella ArkivDatabasen kan du söka information om arkiv i Sverige

ASL har information om alla arkiv med anknytning till Stockholms län, även enskilda och föreningsarkiv

Läs mer

Det finns fler sökvägar som hjälper dig att hitta till arkiven.

Besök läsesalen

I Stadsarkivets läsesal finns arkivförteckningar för alla arkiv. Använd arkivförteckningarna när du ska beställa fram och läsa handlingar i läsesalen.

Beställ fram