Allmänna barnhuset

Skriv ut

Allmänna barnhusets arkiv är ett viktigt arkiv när du söker efter personer. Det är vanligt att man hittar barn som är inskrivna på Allmänna barnhuset. Däremot mindre vanligt att hitta föräldrarna eftersom man från och med 1778 kunde lämna in barn anonymt.

Allmänna barnhusets rullor 1798-1916 har digitaliserats och indexerats. Du kan söka på rullans år och barnets namn. Via länkar i registret kommer du åt de skannade rullorna. Registret innehåller länkar till mer än 66 000 bilder.

Bild ur Allmänna barnhusets rulla

Allmänna barnhuset inrättades 1633. Under 1600- och 1700-talet fungerade det som en inrättning där barn i åldarna 7-14 år både bodde och fick skolundervisning. Barnen fick också arbeta för att lära sig ett yrke.

År 1785 skedde en radikal förändring. Då slogs Politibarnhuset (vid Danviken) och Stora barnhuset samman till Allmänna barnhuset. Samtidigt förändrades verksamheten. Från att ha varit en institution med barn som bodde inneboende länge, förändrades det till en genomgångsanläggning som tog emot barn för att placera dem hos fosterföräldrar i hela landet.

Den verksamheten fortsatte fram till 1945. Därefter har Allmänna barnhuset fungerat som en stiftelse för forskning om barn.

Sök i Allmänna barnhuset

Läs mer

Om Barnhusets församlingsbildning och kyrkobokföring, om församlingens tillkomst och kyrkobokföringen 1697-1786.