Sjukvård och fattigvård

Skriv ut

Sjukhusarkiv och socialtjänstens arkiv har stor beydelse för forskningen. Arkiven används både när det gäller att finna uppgifter om enskilda personer och i forskning som rör t.ex. samhällsförändringar. Det märks inte minst i spåren efter Vanvårdsutredningen.

Socialtjänstarkiven sträcker sig tidsmässigt från 1800-talet fram till och med 2011. Kända arkivbildare för äldre socialtjänstarkiv är t ex Danvikens hospital, församlingarnas fattigvårdsstyrelser och Fattigvårdsnämnden. Senare tiders arkiv kommer t.ex. från olika barnhem, Barnavårdsnämnd och Socialnämnder m.fl.

Moderna sjukhusarkiv finns i regel hos Landstingsarkivet. Vi förvarar vissa sjukhusarkiv: t ex Roslagstull, Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus, Allmänna BB och Södra BB samt Pro Patria. Här förvaras också en del av äldrevårdens arkiv, t ex. Gubbhuset, Enkehuset, Drottninghuset och Sabbatsberg.

Handlingar som rör enskildas hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden är skyddade av 70 års sekretess. Handlingar där uppgifterna är äldre än 70 år lämnas ut.