Medeltida arkiv

Skriv ut

En stor del av Stadsarkivets medeltida arkivhandlingar återfinns i arkivet Borgmästare och råds arkiv före 1636. Ämbetsböckerna innehåller förteckningar över stadens anställda. Det finns två så kallade jordeböcker från åren 1420 till 1497 bevarade. De innehåller uppgifter om köp, arv och byten av fastigheter. Skotteböcker innehåller uppgifter om skattebelopp och erlagd skatt, dessa finns från år 1460.

Tänkeböckerna hör till de viktigaste källorna till livet i staden under medeltid och 1500- och 1600-talen. De innehåller minnesanteckningar eller protokoll, som fördes vid Stockholms rådhusrätt. Den äldsta bevarade boken innehåller uppgifter om tidsperioden 1474 till 1478.

Medeltida handlingar finns även i Privilegiebrevsamlingen (1423 till 1699) och i Pergamentsbrevsamlingen (1389 till 1812). Kortregister till dessa brevsamlingar finns i läsesalen.

En stor del av det medeltida materialet är tryckt eller digitaliserat. Huvuddelen av de medeltida handlingarna har antingen excerperats och är tryckta eller har mikrofilmats eller skannats.

Stockholms stads tänkeböcker kan du beställa från Stadsarkivet. Använd länken till höger.

Läs mer


Detalj av det äldsta dokumentet i Pergamentsbrevsamlingen. Det är ett brev som skickades år 1389 från stadsstyrelsen i Iserlohn i Tyskland.

Publicerat på Stockholmskällan:

Till beställ