Kommunala arkiv idag

Skriv ut

Stadsarkivets huvuduppgift är att bevara stadens handlingar.

När det gäller nyare information som skapats inom ramen för stadens verksamhet, finns handlingarna ofta kvar hos den förvaltning, bolag eller stiftelse som upprättade dem. 

Sök via beståndsregistret för att se om de arkivhandlingar du söker förvaras på Stadsarkivet, se länk till höger. Om handlingarna ännu inte har levererats till Stadsarkivet, kontaktar du den verksamhet som upprättat dem för att få hjälp med din förfrågan.

Idag skapas många allmänna handlingar i digital form och skrivs aldrig ut på papper. Det blir därför alltmer vanligt att utlämnande av allmän handling sker i digital form. Möjligheten att på egen hand kunna ladda hem digital information via olika e-tjänster blir också mer och mer utbredd. Ett sådant exempel är stadens webbaserade e-arkiv, se länk till höger.

Sök arkiv

I beståndsregistret kan du söka efter alla arkiv som förvaras i Stadsarkivet