Fastigheter, kartor och ritningar

Skriv ut

Kartor och ritningar är en typ av dokument som på grund av sitt format förvaras för sig. Det finns därför en särskild läsesal för kartor och ritningar, som har öppet en dag i veckan.

Ett viktigt arkiv är Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, med bygglovsritningar från 1700-talet och framåt. Detaljkartor över Stockholms stad har information om markanvändning och fastigheter under äldre tid. Församlingarnas arkiv innehåller också intressanta kartor och ritningar.

Ett urval av kartor och ritningar kan du se här på webbplatsen. Du kan söka i register, och se äldre bygglovsritningar, stadsplaner och kartor. Använd länkarna till höger.

För pågående ärenden och arkiverade ärenden från 1875 och framåt vänd dig till Stockholms stadsbyggnadsexpedition. Se länk till höger.

Detalj av situationsplan kv. Grönland

Detalj av situationsplan kvarteret Grönland 1778

Länk till hela ritningen

Bygglov

Stockholms stads bygglovsritningar efter 1875 besök

Historiska kartor

Vi publicerar också våra historiska kartor på Stockholmskällan.

 Läs mer