Mantalslängder

Skriv ut

I Överståthållarämbetets arkiv, Kamrerarexpeditionen, finns register till mantalsskrivna personer i Stockholms stad. 

Från 1800 finns digitala register till mantalslängder och mantalsuppgifter här på webbplatsen. För vissa år finns digitaliserade mantalslängder med enklare index till bilderna. Via sökvägarna till höger kan du nå:

  • Bilder ur 1760 och 1810 års mantalslängder. Till 1810 års bilder finns ett färdigt register. Till 1760 års längder pågår registrering, du kan också registrera! 
  • För åren 1821-1829 finns endast registren bevarade, register för Maria och Staden Inre och Östra saknas. Registren är skannade och kan läsas via länken till höger.
  • För åren 1835, 1845, 1860 och 1870 kan man söka och titta direkt titta på de skannade mantalsuppgifterna.
  • Register över mantalsskrivna personer i Stockholm 1800-1884 och register för 1909 med en hänvisning till distrikt, år och nummer. År 1855 innehåller uppgifter om hela hushållet och hushållsmedlemmarna födelsedatum.
    Uppgifterna i registret leder vidare till en mantalsuppgift eller till en uppgift i mantalslängden. Mantalsuppgifter eller mantalslängden kan du beställa fram i Stadsarkivets läsesal.

Alla stockholmare finns inte med. För de flesta år finns inte barn och gifta kvinnor med i registret men de kan självfallet återfinnas i mantalslängden eller i mantalsuppgiften.

I SVAR's söktjänst finns från 1652 till 1915 alla filmade mantalslängder för Stockholm stad. Register efter 1885 finns på mikrokort i Stadsarkivets läsesal.

Länets mantalslängder från Kammararkivet, finns digitalt via SVAR fram till 1820.