Domstolar och rättsväsende

Skriv ut

Stadsarkivet förvarar handlingar från domstolar i Stockholms län, t.ex. häradsrätter och tingsrätter. Högre rättsinstansers arkiv finns hos domstolarna eller hos Riksarkivet. Viktiga serier i domstolarnas arkiv är protokoll och domar, konkursakter, bouppteckningar och adoptioner.

Polisens arkiv t. ex. Landsfiskalsarkiv och Länsmansarkiv i länet och Överståthållarämbetets i Stockholms stad återspeglar polisväsendets organisation. I polisens arkiv söker man i allmänhet via olika typer av diarier med register. I Polisarkiven gäller 70 års sekretess för uppgifter som rör enskilda personer.

Fängelsearkiven innehåller mycket information om dömda personer. Viktiga arkivbildare är Långholmens centralfängelse, Kronohäktet Långholmen, Centralfängelset Norrmalm, samt Länsfängelset och Rannsakningsfängelset.

För att söka personer i fängelsearkiven använder man stamrullor eller andra rullserier. Kom i håg att fängelserna ofta har egna kyrkoarkiv, med kyrkoböcker och väsentliga uppgifter om personer. 


Överståthållarämbetet för polisärenden 3, Kriminalavdelningen, D VIII:1 Liggare över minderåriga brottslingar 1864-1872