Sabbatsbergs sjukhus

Skriv ut

Sabbatsbergs sjukhus: 1879-1970
SE/SSA/0252A-SE/SSA/0252C

Stadsfullmäktige beslöt den 2 augusti 1869 att ett nytt sjukhus skulle förläggas till Sabbatsbergsområdet. En arkitekttävling utlystes året därpå, men först i december 1872 beslöt Stadsfullmäktige att Sabbatsbergs sjukhus skulle uppföras enligt arkitekt Ernst Jacobssons vinnande förslag.

Byggnadsarbetet inleddes 1876 och i januari 1879 kunde de första patienterna skrivas in. Den 1 januari 1971 överfördes förvaltningen av stadens sjukhus från Stockholms kommun till Stockholms läns landsting. Landstingsarkivet förvarar Sabbatsbergs sjukhus administrativa handlingar (protokoll, korrespondens m.m.) fr.o.m. 1971 och enligt ett avtal mellan Landstingsarkivet och Stockholms stadsarkiv sjukhusets medicinska handlingar (patientjournaler) fr.o.m. ca 1949.

Sabbatsbergs sjukhus arkiv, omfattande totalt 430 meter, är indelat i tre delarkiv: Sabbatsbergs sjukhus administrativa arkiv 1879-1970 (se/ssa/0252A), Sabbatsbergs sjukhus medicinska arkiv 1879-1959 (se/ssa/0252B), Isidor Dannströms konvalescenthem 1898-1957 (se/ssa/0252C). Sabbatsbergs sjukhus kyrkoarkiv 1879-1962, se förteckning se/ssa/6043. Kyrkoarkivet innehåller bl.a. födelse- och dopböcker 1940-1961.