Äldre passhandlingar

Skriv ut

Pass krävdes vid resor inom och utom landet fram till 1860.

Passhandlingar från år 1695 till 1860 har skannats, men det finns inget fullständigt register till bilderna. Därför ber vi nu våra webbesökare om hjälp att förbättra och underlätta användningen av detta intressanta material. Använd länken till höger för att söka eller förbättra sökvägarna.

Passhandlingarna kommer från Överståthållareämbetets äldre kanslis arkiv - ”Slottskansliet”. Kansliet fungerade som passexpedition och utfärdade pass för resande från Stockholm både utrikes och inrikes. I serien passhandlingar finns både pass och passansökningar. De kronologiskt sorterade och ordnade i kartonger. Här finns också en del odaterade handlingar från 1700-talet. Men de flesta är passansökningar med hänvisningsnummer till passdiarier. Passdiarierna gallrades på 1860-talet.

I serien finns också inlämnade pass som utfärdades av myndigheter i landsorten samt volymer med passrekvisitioner från korrektionsinrättningarna 1851-1855, och pass utfärdade i Stockholm 1919-1927. Dessutom ingår även passhandlingar som tillförts från Personhistoriska Samfundet (PHS).

Denna serie med varierande ursprung ska nu göras tillgänglig: Genom att registrera namn, titlar, orter och tidpunkter hjälper du till att förbättra arkivens användning. Registreringen av passhandlingar syftar till att göra passhandlingarna sökbara. Därför är det mest angeläget att registrera namn och titlar för de resande och gärna undertecknaren av dokumentet: Datum och destinationsorter förbättrar också sökbarheten.